Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebna jest formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa oraz osób świeckich. Dobrze ukształtowane człowieczeństwo kandydata do kapłaństwa to podstawa w przyszłej pracy duszpasterskiej; a dobra formacja ludzka to niezbędna pomoc w pokonywaniu kryzysów w powołaniu, w budowaniu zaufania i przyjaźni z innymi ludźmi.

Misjonarski Ośrodek Formacyjny Vincentinum w Krzeszowicach k/Krakowa  prowadzony jest przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, które ma w swym charyzmacie troskę o formację duchowieństwa i osób świeckich.

Zgromadzenie naśladując Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim, będąc wierne nauczaniu swego Założyciela św. Wincentego a Paulo stara się zapewnić właściwą formację duchownym i świeckim dla skutecznego głoszenia Ewangelii w dzisiejszych czasach. Ośrodek Vincentinum jest czynny przez cały rok. Organizowane są w nim rekolekcje, dni skupienia, sympozja, spotkania grup, szkolenia.

Nasze propozycje: – Rekolekcje kapłańskie

Jeszcze raz pochylić się nad swoim kapłaństwem. Uwielbić Boga za dar i łaskę powołania. Spojrzeć na współczesny świat i prosić o światło Ducha Świętego, aby rozpoznać wole Boga i zadanie jakie nam stawia.

Sesja rekolekcyjna

Żadne z wydarzeń i postaci biblijnych nie są historią zamkniętą. Historie biblijne nie istnieją same dla siebie. Istnieją dla nas. Więcej, są integralną częścią naszej historii. Przedłużają się w naszych historiach życia. Życie Mojżesza może być dla nas lustrem, w którym warto się przejrzeć. Nie chodzi tylko o walory poznawcze, ale przede wszystkim o to, by w postaci Mojżesza odnaleźć w pewnej mierze samych siebie, powołanych przez Boga do wypełnienia życiowej misji, żyjących z Nim w głębokiej relacji, wędrujących do Ziemi Obiecanej przez pustynię tej rzeczywistości, w której żyjemy, wreszcie odpowiedzialnych za mniej czy bardziej liczną grupę tych, których Bóg nam powierzył i którzy nam zaufali.

Warsztaty dla kleryków: Troska o powołanie – formacja ludzka

Na sesji będą realizowane następujące zagadnienia:

  • poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań
  • rozwijanie dobrego poczucia wartości
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z mechanizmami zagłuszania samotności
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej (umiejętności zarządzania swoimi emocjami)
  • pozbywanie się egoizmu w życiu wspólnotowym (trening antynarzekania)
  • radzenie sobie z niedojrzałą złością (obrażaniem się, chęcią ukarania)
  • budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań i ich realizowania)

Zajęcia będą realizowane w formie wykładów wprowadzających i ćwiczeń praktycznych nie wymagających ujawniania przed innymi własnych problemów.

Letnie dni formacji Wincentyńskiej

Zapraszamy do Misjonarskiego Ośrodka Formacyjnego Vincentinum w Krzeszowicach na Tydzień Formacji Wincentyńskiej. Tydzień Formacji Wincentyńskiej jest propozycją pogłębienia duchowości św. Wincentego a Paulo połączoną z wakacyjnym wypoczynkiem. Istotnymi elementami programu będzie codzienna Eucharystia oraz nabożeństwa wspólnotowe, zwiedzanie okolic.

Zaplanowano także czas na wypoczynek i osobistą modlitwę. Zaproszenie kieruję do wszystkich tworzących Rodzinę wincentyńską (młodzież i dorośli) a także do tych, którzy pragną poznać duchowość św. Wincentego a Paulo, łącząc to z wakacyjnym wypoczynkiem.

W programie przewidziano: wykłady, prelekcje, pokazy multimedialne, warsztaty, ciekawe filmy. Nauka śpiewu prowadzona przez młodzież ubogaci przeżywanie liturgii i codziennej Mszy Świętej. Przewidziane jest także zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy. Nie zabraknie czasu na wypoczynek i osobistą modlitwę.

Do dyspozycji uczestników jest kaplica, sala konferencyjna, kawiarnia, sala telewizyjna, 2 ha parku ze ścieżkami spacerowymi.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
Translate »