Warsztaty dla kleryków

Formacja ludzka stanowi naturalny fundament formacji kapłańskiej. Bez dojrzałego człowieczeństwa bowiem nie może być mowy o dojrzałym chrześcijaństwie ani dojrzałym kapłaństwie. Celem formacji ludzkiej zatem jest osiągnięcie dojrzałości w sferze zmysłowo-uczuciowej, relacji międzyosobowych, znajomości siebie, dokonywania wyborów, poczucia odpowiedzialności, rzetelności, prawości, itd. Właśnie po to, żeby posługa duszpasterska „była po ludzku jak najbardziej wiarygodna i łatwa do przyjęcia, kapłan winien kształtować swoją ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka” (Pastores Dabo Vobis 43). Dlatego też w tym roku proponujemy kolejną już sesję warsztatową dla kleryków: Troska o powołanie – formacja ludzka.

Na sesji będą realizowane następujące zagadnienia:

  • poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań
  • rozwijanie dobrego poczucia wartości
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z mechanizmami zagłuszania samotności
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej (umiejętności zarządzania swoimi emocjami)
  • pozbywanie się egoizmu w życiu wspólnotowym (trening antynarzekania)
  • radzenie sobie z niedojrzałą złością (obrażaniem się, chęcią ukarania)
  • budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań i ich realizowania)

Zajęcia będą realizowane w formie wykładu wprowadzającego o kryzysach w życiu kapłańskim i ćwiczeń praktycznych nie wymagających ujawniania przed innymi własnych problemów.

 

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
Translate »