Warsztaty dla kleryków

Formacja ludzka stanowi naturalny fundament formacji kapłańskiej. Bez dojrzałego człowieczeństwa bowiem nie może być mowy o dojrzałym chrześcijaństwie ani dojrzałym kapłaństwie. Celem formacji ludzkiej zatem jest osiągnięcie dojrzałości w sferze zmysłowo-uczuciowej, relacji międzyosobowych, znajomości siebie, dokonywania wyborów, poczucia odpowiedzialności, rzetelności, prawości, itd. Właśnie po to, żeby posługa duszpasterska „była po ludzku jak najbardziej wiarygodna i łatwa do przyjęcia, kapłan winien kształtować swoją ludzką osobowość w taki sposób, by stawać się dla innych pomostem, a nie przeszkodą w ich spotkaniu z Jezusem Chrystusem Odkupicielem człowieka” (Pastores Dabo Vobis 43). Dlatego też w tym roku proponujemy kolejną już sesję warsztatową dla kleryków: Troska o powołanie – formacja ludzka.

Na sesji będą realizowane następujące zagadnienia:

  • poznawanie siebie i weryfikacja własnych zachowań
  • rozwijanie dobrego poczucia wartości
  • nabywanie umiejętności radzenia sobie z mechanizmami zagłuszania samotności
  • rozwijanie inteligencji emocjonalnej (umiejętności zarządzania swoimi emocjami)
  • pozbywanie się egoizmu w życiu wspólnotowym (trening antynarzekania)
  • radzenie sobie z niedojrzałą złością (obrażaniem się, chęcią ukarania)
  • budowanie siły charakteru (cierpliwość, hart ducha, społeczna odwaga, gotowość do stawiania sobie wymagań i ich realizowania)

Zajęcia będą realizowane w formie wykładu wprowadzającego o kryzysach w życiu kapłańskim i ćwiczeń praktycznych nie wymagających ujawniania przed innymi własnych problemów.

Prowadzący: strona duchowa i wykład wprowadzający: ks. Jacek Lasoń CM – dyrektor Ośrodka; ćwiczenia praktyczne i zagadnienia psychologiczne: mgr Ewa Kosińska – psycholog, edukator, terapeuta współpracująca w środowisku krakowskim z licznymi seminariami męskimi w ramach wykładów i warsztatów z formacji ludzkiej. W 2010 roku prezentowała wykład Blaski i cienie formacji do wspólnoty w ramach Ogólnopolskiego Spotkania Rektorów Seminariów w Polsce.

Termin: 6-8 marca 2020 zgłoszenia do 26 lutego 2020 r.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 16.00, zakończenie w niedzielę obiadem o godz. 12.00.

Koszt ( zakwaterowanie, wyżywienie, praca z psychologiem ): pokój 1-osobowy: 250 zł; pokój 2-osobowy: 200 zł od osoby.

Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub e-mail lub przez formularz zgłoszeniowy:
tel.(12) 282-13-22, 502398128, e-mail: vincentinum@misjonarze.pl, jlason@wp.pl

Powyższe informacje mają charakter poufny, zbierane są wyłącznie w celu potwierdzenia przyjęcia na wybrany termin rekolekcji i nie naruszają Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)
Przewiń do góry

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności and Politykę Cookies