Nasze propozycje

Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, jak bardzo potrzebna jest formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa i ludzi świeckich

Warsztaty dla kleryków

Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, które ma w swym charyzmacie troskę o formację duchowieństwa proponuje w 2018 roku kolejną już sesję warsztatową dla kleryków: Troska o powołanie - formacja ludzka.

Rekolekcje kapłańskie

„Misja kapłana a wyzwania współczesności” Terminy: 15-18 października. Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 17.00 a kończą się o godz. 12:00 (obiad). 25-28 listopada. Rekolekcje rozpoczynają się o godz. 18:30 a kończą się o godz. 12:00 (obiad).

Rekolekcje dla świeckich

Rekolekcje na rozpoczęcie Wielkiego Postu dla uzależnionych, ich rodzin (i nie tylko…) 09-11 luty 2018 „ Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach ( Mt 21,42) – czyli o tym, że nawet po wielkiej pomyłce życie ma sens.”

Misjonarski Ośrodek Formacyjny VINCENTINUM należy do Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Zgromadzenie naśladując Chrystusa głoszącego Ewangelię ubogim, będąc wierne nauczaniu swego Założyciela św. Wincentego a Paulo stara się zapewnić właściwą formację duchownym i świeckim dla skutecznego głoszenia Ewangelii w dzisiejszych czasach. 20 maja 2007 r. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski podczas Mszy św. w kaplicy pw. św. Wincentego a Paulo poświęcił nasz Ośrodek. Ośrodek Vincentinum jest czynny przez cały rok. Organizowane są w nim rekolekcje, dni skupienia, sympozja, spotkania grup, szkolenia.

Pokoje

W Ośrodku przygotowaliśmy 51 miejsc dla gości w pokojach jedno, dwu i trzyosobowych z łazienkami.

Tydzień Formacji Wincentyńskiej w dniach 10-15.07.2018 r. Zaproszenie kieruję do wszystkich tworzących Rodzinę wincentyńską.

Cytaty:

Św. Wincenty a Paulo

Św. Wincenty a Paulo

"Dajcie mi człowieka modlitwy, a będzie zdatny do wszystkiego. Będzie mógł powtórzyć za św. apostołem: wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia i pociesza."

Św. Wincenty a Paulo

Św. Wincenty a Paulo

"Modlitwa jest tym dla duszy, czym dusza dla ciała. Jak ciało bez duszy jest martwe, tak dusza bez modlitwy jest pozbawiona żywotności i siły."

Św. Wincenty a Paulo

Św. Wincenty a Paulo

"Rekolekcje prowadzą do ukrzyżowania własnego ciała po to, by można było powiedzieć za św. apostołem: jestem ukrzyżowany dla świata, a świat stał się ukrzyżowany dla mnie."

Aktualności

Formacja

Sesja warsztatowa dla kleryków 2018 r.

W dniach 2-4 marca 2018 r. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach odbyła się kolejna sesja warsztatowa dla kleryków: Troska o powołanie – formacja ludzka. Dobrze ukształtowane człowieczeństwo kandydata do kapłaństwa to podstawa w Więcej

Formacja Wincentyńska

Patron miesiąca grudnia

Przesłanie We wspomnieniach, po zakończeniu okupacji hitlerowskiej w Polsce, ks. Wilhelm Szymbor, jeden z misjonarskich więźniów obozowych, zapisał: Z kilku naszych ważnych domów pozostały zgliszcza. Sytuacja Polski, po ludzku mówiąc jest rozpaczliwa. Sytuacja misjonarskiej prowincji Więcej

Rekolekcje

Zapraszamy na nową serię „Rekolekcji Uzdrowienia Wewnętrznego”

Nowa seria Rekolekcji Uzdrowienia Wewnętrznego oparta na motywach biblijnych „Dawid” odbędzie się w dniach 23-25.02.2018 r. Prowadzi ks. Jan Reczek z pomocą świeckich zaangażowanych w grupach modlitewnych Archidiecezji Krakowskiej. Specyfiką rekolekcji jest powiązanie głoszenia Słowa 
z posługą modlitwy wstawienniczej nad uczestnikami spotkania. Rekolekcje przeznaczone Więcej

Bądź w kontakcie

Vincentinum

ul. Nowa Wieś 8
32-065 Krzeszowice

Zadzwoń:

Ks. Jacek Lasoń CM
tel. (12) 282 13 22 wew. 214,
tel. kom. 0502398128

Skontaktuj się z nami